Outdoor ActivityTraining Workshop

OUTDOOR TRAINING: Art connection team workshop

By June 19, 2013 No Comments

Description


Ahir, amb l’objectiu de fer transparents patrons de conducta positius i negatius dins d’un equip de treball d’alt rendiment i transferir els aprenentatges al marc empresa, vam tornar a desenvolupar una de les nostres intervencions de referència: RelacionART!La ubicació, va ser a l’Associació Sol i Vida (al Parc Natural de Collserola) per tal que la celebració de la convenció tingués també un tercer beneficiari en l’àmbit social.

Key Facts


  • Outdoor training
  • Art experience
  • Location: Barcelona

If you like this program, we recommend: