En tot moment ens sentim acompanyats i amb confiança que sortirà bé

QUOTE: Egarsat – Lego Serious Play

Amfivia va saber donar resposta efectiva a les nostres expectatives, ens va entendre perfectament el missatge que volíem donar als nostres treballadors i el va dur a terme de manera afable pero alhora incident. La majoria de alumnes de la formació van quedar molt contents i es van endur el missatge a mes de veure en les seves conclusions que l’havien entès i amb la confiança que el possarien en pràctica al arribar al seu lloc de feina. La capacitat de d’analisi i mimetització d’Amfivia amb Egarsat ha estat molt bona. (…)

Totes les vegades que hem treballat junts heu fet arribar el missatge que volíem als nostres treballadors i sobretot heu sabut reaccionar ràpidament als contratemps que a vegades aquests tipus de formacions/muntatges comporten. En tot moment ens sentim acompanyats i amb confiança que sortirà bé. Tots els ponents que ens heu facilitat, han estat a l’alçada i han sabut interactuar perfectament amb els assistents, enduent-se aquests una molt bona sensació.

OR CALL DIRECT
Teléfono: +34 932 194 152

© Amfivia 2018
All Rights Reserved